Участие

Господин Тонев: Ценностите са в основата на истинската политика

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ние от Българска демократична общност споделяме идеите на Социалното пазарно стопанство

Откъс от изказване на Господин Тонев, председател на Българска демократична общност, на международната среща с християндемократи от Холандия.

Българска демократична общност е нова политическа формация; тя се създаде с разбирането, че в основата на политиката са вградени ценности и принципи. За нас е фундаментално разбирането, че съществуват неизменни ценности, които не зависят от обществените условия и обстоятелства на политическата конюнктура, както и познанието,  че те имат дълбоки духовни корени.

Българска демократична общност е израз на желанието за самоорганизиране на личности със сходни ценностни представи, които не са загубили надежда, че нещата зависят и от тяхната ангажираност и активност. Ние споделяме християнското разбиране за същността на човека. Това е един реалистичен образ, той е основата за правене на етична политика.

Ние не пренебрегваме ролята на принципи и виждания, извиращи от християнството, за формиране на политически позиции. Думите, които изразяват в дълбочина смисъла и различието на тази нова формация са „личност” и „общност”. В България има достатъчно хора, които споделят подобни възгледи.

Такъв тип формация стъпва върху здрава основа, откъдето произтичат перспективите за нейното развитие. Убедени сме, че политическо участие като нещо смислено в ценностно отношение ще получи доверие в една общо взето недоверчива към ценностни измерения среда.

Насоките на развитие се споделят от много хора с близки възгледи -  за съчетаване на свободата със справедливостта, за силата на личността и нейното обогатяването в общността, за смисъла на семейството, традицията, родината, религията. Това са общи позиции на много граждани в България – че комунизмът е преди всичко морално бедствие, че с почтени усилия всеки човек може да постига успехи, а задачата на политиката е да създаде условия за това.

Българска демократична общност споделя принципите на Социалното пазарно стопанство. Тази стопанско-етична концепция изразява каузата за съчетаване на свободата със справедливостта. Тя изгражда правна и устройствена рамка, в която всеки човек може да разгърне свободата си, но която го подканва да поема отговорност не само към себе си, но и към другите. Благосъстояние не само за малцина, а за повече хора, за всички, е един от главните принципи на Социалното пазарно стопанство, които споделяме.

Разбира се, само този модел  не е панацея за създаване на трайно чувство за принадлежност на българските граждани към общност или идея, каквито моменти сме имали в нашата история. Идеята за създаване на Българска демократична общност се корени и в осъзнатата потребност да си полезен, да бъдеш в общност. Категоричното ни мнение е, че все повече хора ще оценят възможността да се присъединят към общности от свободни, самостоятелни личности и да дадат нов тласък на желанието си за лично, но и за общо добруване.  

Развитието на такава формация е и своеобразен тест за готовността на гражданите към самоорганизация и самоуправление. Като във всяко истинско начало, мога откровено да споделя, че никоя трудност не ни е спестена.Истинската  демокрация дава възможности  да се пребориш за мнението на хората и да превърнеш след време една все още непозната визия  на Българска демократична общност в политическа реалност. Това е идея, за която си струва да се работи непоколебимо.

Искаме да използваме ефективно Интернет за общуване и обсъждания, за да съединим енергиите и знанията на много хора. Уверен съм, че това е добър начин за участие в политиката, а не като се спускат отнякъде указания и хора. Когато малките групи или общности се свържат, това ще увеличи многократно стойността им. Бъдещето е на организации, които действат като мрежа, а не на лидерски, апаратно изградени структури. Тези неща са разумни и ще намерят подкрепа.