С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация

Ценностен политически портрет на Българска демократична общност

Ценностен политически портрет на Българска демократична общност


Господин Тонев - председател на Българска демократична общност


Обръщаме се към гражданите на България, които споделят стремежа за истинска промяна на системата, нямат свое пълноценно политическо представителство и не са загубили надежда, че нещата зависят от тяхната ангажираност и активност.

Българска демократична общност се организира самостоятелно, без никакво външно влияние или намеса, около кръг от споделени ценности, близки възгледи и светогледни представи като основа за формиране на политика. Ние сме единствената политическа формация в България, чието наименование включва думата „общност” и не сме част от настоящия политически картел.

Символите на Българска демократична общност са син цвят и фар, излъчващ светлина. Фарът изразява достойнството, свободата на човека и отговорността му за тази свобода. Светлината преобразява и побеждава мрака, сочи верния път, насърчава устрема да се преодолее недоволството от сегашното състояние чрез стремеж към по-добро.
 
Защо сме заедно: Какво ни свързва с другите, за да бъдем заедно и да правим нещо съвместно? В условия на разочарование от политиката заедно могат да се събират личности, когато имат близост в разбиранията, в общите идеи за света и човека, в споделянето на убеждения. Тогава може да възникне чувство за принадлежност. Но това няма да стане внезапно, нито по някаква чудодейна рецепта. Необходимо е време. Затова усилията са дългосрочни, по същество ние изграждаме нов политически дом. Общността не е даденост! Тя се създава и след това се полагат постоянни грижи за нея.
 
Промяната на партийната система в България вече започна, протестите ускориха тази тенденция. Разяждащата болест на обществото – корупцията и безпътицата, е открита, а отхвърлянето на съществуващия политически модел е преобладаваща нагласа.
 
Едно ново движение, изграждано на ценностна основа, а не на омраза или отхвърляне, може да предложи солидарна мотивация и да мобилизира личности за съвместно действие много по-смислено и трайно, отколкото постоянно сменящите се, нечестни и вече омръзнали коалиции на оцеляването. Нужно е различно усилие. Затова се стремим да формираме сериозно начинание с личности и групи от хора, които не чувстват сегашните политически организации за свои пълноценни изразители и представители.

 Отворена десница – това е нашето главно послание. Това е призив, който отправяме отвъд сегашната самодоволна, непоследователна, бореща се за присъствие и оцеляване, затворена десница. Само нова, Отворена десница може да вдъхнови и предложи надежда на тези български граждани, които споделят демократични възгледи и не са пълноценно политически представени.

Ние от Българска демократична общност възприемаме себе си като част от такова дълготрайно политическо усилие. Идеята за Отворената десница е да приобщи отделните интереси в обща политика, да вдъхновява и въвлича гражданите в процесите на формиране на политическа воля, да действа като гражданска мрежа за партньорство!

Сърцевината на бъдеща, смислена, Отворена десница е персонализмът – разбирането за човека като личност, за неговото достойнство и неговата свобода. Личността се схваща като най-висока ценност, за да се преодолее кризата на обществото. Това не отрича реалистичния възглед за природата на човека като основа на прагматична политика.

Отворената десница включва умерените и почтените хора, които искат да създават благосъстояние и да изграждат живота си по свой собствен замисъл - за себе си, за семействата си и за обществото през личните усилия и усилията на своите общности.

Отворената десница е нашият политически хоризонт, а не паролата „няма леви, няма десни” или измамата „общ фронт”. За Отворената десница съзнанието за собствените корени и отношението към собствения произход са важни опори в живота, защото ние обичаме родината си. Същевременно отношението ни към Европа е въпрос на наша вътрешна убеденост и принадлежност.

От миналото, от традицията и преданието ние наследяваме неизменни ценности, които са определящи и трябва да бъдат запазени. Те ни позволяват да прозрем настоящето. Изграждането на култура на паметта е важна задача за осмисляне на миналото.

Ние получаваме наследеното от предците, обогатяваме го, зареждаме го с нов смисъл и го предаваме на наследниците. Да съхраним творението означава да оставим на поколенията след нас нормална околна среда и нормални условия за живот.

Споделяме устройствените принципи на Етичното пазарно стопанство (Социалното пазарно стопанство), което създава условия за благоденствие не само за малцина, а за всички. Ориентирите на ценностния консерватизъм са отправна точка за реалистична политика. За действителен прелом в България е наложително изграждането на всеобхватен обществен, икономически и морално-културен ред, в който се прилагат принципите на свобода и лична отговорност, спрямо всички, без изключение.

Чест и справедливост – това е девизът на Българска демократична общност за парламентарните избори на 4 април 2021 г. Честта и достойнството на всеки човек и възстановяването на справедливостта. Битката срещу корупцията е основна тема на справедливостта. Синтезът на ценностите чест и справедливост съдържа разбирането, че без ред и законност не може да има свобода. Но той докосва и същината ни като хора с достойнство, изразява копнежа за Ново начало.

Ние от Общността не сме участвали и не допускаме участие в управление нито с БСП, нито с ГЕРБ - водещите клонинги на мутиралата БКП. Не сме сключвали фалшиви и срамни исторически компромиси и отхвърляме подобно политическо падение.

Духовно-политическо обновление, цялостно обновление на България – главната политическа тема, с която се обръщаме към избирателите. Нужна е радикална промяна на основите, върху които е изградено разединеното ни общество и човешките отношения в него. Това може да стане чрез духовно-политическо обновлениетова според нас е главната тема, това за нас е верният път.

Сегашният политически модел и свързаните с него елити са негодни. Смяната на елитите е недостатъчна, нужно е обновление на страната. Визията ни е за превръщането на България в общество на възможностите, в общество на самостоятелни хора.

Политическата перспективата на Отворената десница може да бъде единствено дългосрочна. Трудно, но неумолимо изграждане, без конформизъм. Това е път на пробуждане на политическото, защото представата за политическо представителство е срината. По този път по-възрастното поколение задължително трябва да подкрепи и да окуражи младите хора да участват.

Това е път, който носи надежда и може да промени политическия живот в България. Задължени сме да отстояваме това, което смятаме за добро и правилно, със съзнанието, че това е огромна задача. На нас се полага не да предлагаме чудеса и илюзии. От нас зависи да практикуваме това, в което вярваме. С надеждата, че има смисъл.