БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ

Видео „За нашия дом“

Българска демократична общност – Свобода и отговорност

СВОБОДА, СВЪРЗАНА С ОТГОВОРНОСТ

  Човекът е венец на творението. Човек е дарен със свобода. Свободата означава възможност на всяка личност да се развива според заложбите си и да води живот съгласно решенията си. Свободата на другите е условие за свободата на всеки. Само свободният човек е отговорен пред съвестта си и е готов да носи отговорност към другите.

СОЦИАЛНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО

Социалното пазарно стопанство изразява пълноценно смисъла и връзката на ценностите свобода и отговорност. Една отговорна политика, основана на етичния ред и цел на Социалното пазарно стопанство, ще създаде условия за свободен и справедлив път към благоденствие на хората. Благоденствие не за малцина, а за всички български граждани.

ЛИЧНОСТ, ОБЩНОСТ, СЕМЕЙСТВО

 Достойнството на човека е неотменимо и неприкосновено, всяка личност е ценна сама по себе си. Личността не може без другия, неизменна е човешката потребност да си полезен, да си в общност. Семейството придава смисъл на дълбоката потребност на личността от общност, в която се изживяват ценностите близост, упование, сплотеност и щастие.

ТРАДИЦИЯ, ПАМЕТ, ИДЕНТИЧНОСТ

Съхраняването на традицията, която се предава от поколение на поколение, изразява нашата отговорност като нация. Дълг е да укрепваме паметта за нашите собствени корени, които са в основата на идентичността ни. Миналото има смисъл само като заредено с бъдеще, осмисляне на изворите и от наследеното да насочваме своите действия.

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com