Среща на Българска демократична общност с християндемократи от ХоландияХристиянство и политика - съвместна конференция с християндемократи от Холандия. Тема: Неотменимото достойнство на човека
Дискусионна среща за етичните основи на Социалното пазарно стопанство - Стара ЗагораВсе повече свобода, самоотговорност и справедливост! Мярата за добро управление е подобряване качеството на живот на българските граждани.
Представяне на сборника „Толерантността е душата на Европа” - Ангела МеркелТолерантността не е отказ от собствените убеждения. Длъжни сме да се застъпваме за собствените убеждения и да се сражаваме за тях.
Представяне на сборника „Толерантността е душата на Европа” - Ангела МеркелКойто иска да каже смела дума, ще изпитва съпротива срещу себе си. Но от позиция на малцинството можеш да формираш позиция на мнозинството.
Дискусионна среща: Идеите на Лудвиг Ерхард и основните принципи на Социалното пазарно стопанствоСтопанско-етичният модел на Лудвиг Ерхард засилва личността и освобождава хората от пролетарското съществуване чрез благосъстояние за всички.
Среща: Социалното пазарно стопанство на Лудвиг Ерхард и неговото значение за бъдещетоЛудвиг Ерхард предлага трайни стопанско-етични принципи, които събуждат съзнанието на човека за ценността на свободата!
Политически начала и основни ценности на Българска демократична общностНашите основни ценности: Ние вярваме, че достойнството на човека е неприкосновено и че всяка личност е ценна сама по себе си.
Публично представяне на Политическите начала на Българска демократична общност - Столична библиотекаНепоклатимият камък, върху който можем да съградим нашето общо бъдеще, са споделените основни ценности.
Дискусионна среща: Участие на гражданите в изграждането на общности и включването им в политическите процеси Участие на елитите в обществените процеси на трансформация. Генезис на посткомунистическите елити и включване на гражданите в процесите.
Дискусионна среща: Участие на гражданите в изграждането на общности и включването им в политическите процеси Когато не се отнема отговорността от хората да се справят сами, чрез доброволното взаимодействие с другите, те изграждат смислено живота си.
Дискусионна среща в Габрово на тема: Личност и общностЛичността е дарена със свобода, а това включва и свободата да бъдеш различен. Налице е и потребността да си полезен, да се реализираш в общност.
Семинарна среща в Кюстендил: Отговорност на човека за изграждане материално и нравствено благосъстояние на общносттаСвободата на човека е немислима без отговорността. Само свободният човек може да носи отговорност пред съвестта си и към другите хора.
Среща-дискусия в Димитровград на тема: Общостта - неизменна потребност на човешката личностЛичността не може да съществува пълноценно без другия, участието в общности дава на човек чувството за принадлежност и лична значимост.

Българска демократична общност - Свобода и отговорност

Чест и справедливост

Да разчитаме на здравия разум, на правото и на споделените ценности и да създадем условия за живот в достойнство и чест, които никога не губим в дълбините на своята душа. И кажем с думите на древния мъдрец: „Справедливостта народ въздига!”

Видео клип: „За нашия дом”

Градът, в който живея, е мой дом. България е нашият дом. И Европа е наш дом. Родната къща е мой дом. Семейството е моят дом. Приятелите - и те са част от моя дом. Децата са моят дом. Традициите са основите на нашия дом. Тези неща са част от нашия дом.

Избори: Винаги има надежда

Съвместно обръщение на Господин Тонев и Андрей Андреев, кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, заедно със съмишленици, споделящи ценностите, възгледите и светогледа на Общността, чиято сърцевина е достойнството на личността.

Свобода, свързана с отговорност

1Човекът е венец на творението. Човек е дарен със свобода. Свободата означава възможност на всяка личност да се развива според заложбите си и да води живот съгласно решенията си. Свободата на другите е условие за свободата на всеки. Само свободният човек е отговорен пред съвестта си и е готов да носи отговорност към другите.

Социално пазарно стопанство

2Социалното пазарно стопанство изразява пълноценно смисъла и връзката на ценностите свобода и отговорност. Една отговорна политика, основана на етичния ред и цел на Социалното пазарно стопанство, ще създаде условия за свободен и справедлив път към благоденствие на хората. Благоденствие не за малцина, а за всички български граждани.

Личност, общност, семейство

3Достойнството на човека е неотменимо и неприкосновено, всяка личност е ценна сама по себе си. Личността не може без другия, неизменна е човешката потребност да си полезен, да си в общност. Семейството придава смисъл на дълбоката потребност на личността от общност, в която се изживяват ценностите близост, упование, сплотеност и щастие.

Традиция, памет, идентичност

4Съхраняването на традицията, която се предава от поколение на поколение, изразява нашата отговорност като нация. Дълг е да укрепваме паметта за нашите собствени корени, които са в основата на идентичността ни. Миналото има смисъл само като заредено с бъдеще, осмисляне на изворите и от наследеното да насочваме своите действия.