С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация

Условия за ползване

1. Настоящите „Условия за ползване” съдържат правилата за ползване на предоставяните информационни услуги, статии, репортажи, интервюта и други текстови, визуални и графични материали, аудио и видео съдържание, посредством настоящия уеб сайт и мобилното му приложение и урежда отношенията между политическа партия ”Българска демократична общност”, (наричана за краткост по-долу „Българска демократична общност”) и всеки един от потребителите на достъпните през посочените уебсайт и мобилно приложение информационни услуги и ресурси.

2. С всяко ползване на информационни услуги, статии, репортажи, интервюта и други текстови, визуални и графични материали, аудио и видео съдържание, изложени в настоящия уеб сайт, включително отварянето на интернет страница от настоящия уеб сайт, както и чрез натискане на електронна препратка от която и да е интернет страница на настоящия уеб сайт, потребителят на настоящия уеб сайт извършва електронно изявление по смисъла на чл.2 от Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите „Условия за ползване”, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3. С извършването на електронното изявление по т.2 от настоящите „Условия за ползване”, потребителят от една страна, обективира съгласието си относно сключването на договор и сключва договор с „Българска демократична общност”, явяваща се другата страна по договора. Договорът се сключва на български език и поражда действие между страните съгласно българското законодателство от момента на първото извършено електронно изявление от потребителя съгласно изложеното в т.2 от настоящите „Условия за ползване”.

4. Със сключването на договора по т.3 от настоящите „Условия за ползване” потребителят е длъжен да спазва всички задължения изложени в Условията за ползване на настоящия уеб сайт, като относно неспазването на тези задължения носи отговорност съгласно българското законодателство.

5. Всички информационни услуги, статии, репортажи, интервюта и други текстови, визуални и графични материали, аудио и видео съдържание, публикувани в този уеб сайт, са собственост на ”Българска демократична общност”, освен ако изрично е посочено друго.

6. Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

7. Никой няма право да използва за каквито и да е цели предоставяните в настоящия уеб сайт и мобилното му приложение информационни услуги, статии, репортажи, интервюта и други текстови, визуални и графични материали, аудио и видео съдържание, без предварителното изрично писмено съгласие за това ползване на „Българска Демократична Общност”.

8. Настоящите „Условия за ползване” на този уеб сайт са актуални към дата 07.01.2019г.

9.„Българска Демократична Общност” запазва правото си по всяко време да променя или допълва настоящите „Условия за ползване” на този уеб сайт. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уеб сайта, освен ако в актуализираната версия на „Условията за ползване” не е предвидено друго.

10.„Условията за ползване” могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на уеб сайта на „Българска Демократична Общност”.

11.Всеки потребител е длъжен периодично да посещава тази страница за преглед на актуалните „Условията за ползване”.

12.„Българска Демократична Общност” не носи отговорност, ако даден потребител на уеб сайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящите „Условия за ползване” на този уеб сайт.

Можете да се свържете с нас относно прилагането на настоящите „Условия за ползване” и да изпращате вашите въпроси, искания и коментари чрез формуляра за контакти.