С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация

Господин Тонев: Ценностите са в основата на истинската политика

Господин Тонев: Ценностите са в основата на истинската политика


Ние от Българска демократична общност споделяме идеите на Социалното пазарно стопанство


Откъс от изказване на Господин Тонев, председател на Българска демократична общност, на международната среща с християндемократи от Холандия.

Българска демократична общност е нова политическа формация; тя се създаде с разбирането, че в основата на политиката са вградени ценности и принципи. За нас е фундаментално разбирането, че съществуват неизменни ценности, които не зависят от обществените условия и обстоятелства на политическата конюнктура, както и познанието,  че те имат дълбоки духовни корени.

Българска демократична общност е израз на желанието за самоорганизиране на личности със сходни ценностни представи, които не са загубили надежда, че нещата зависят и от тяхната ангажираност и активност. Ние споделяме християнското разбиране за същността на човека. Това е един реалистичен образ, той е основата за правене на етична политика.

Ние не пренебрегваме ролята на принципи и виждания, извиращи от християнството, за формиране на политически позиции. Думите, които изразяват в дълбочина смисъла и различието на тази нова формация са „личност” и „общност”. В България има достатъчно хора, които споделят подобни възгледи.

Такъв тип формация стъпва върху здрава основа, откъдето произтичат перспективите за нейното развитие. Убедени сме, че политическо участие като нещо смислено в ценностно отношение ще получи доверие в една общо взето недоверчива към ценностни измерения среда.

Насоките на развитие се споделят от много хора с близки възгледи –  за съчетаване на свободата със справедливостта, за силата на личността и нейното обогатяването в общността, за смисъла на семейството, традицията, родината, религията. Това са общи позиции на много граждани в България – че комунизмът е преди всичко морално бедствие, че с почтени усилия всеки човек може да постига успехи, а задачата на политиката е да създаде условия за това.

Българска демократична общност споделя принципите на Социалното пазарно стопанство. Тази стопанско-етична концепция изразява каузата за съчетаване на свободата със справедливостта. Тя изгражда правна и устройствена рамка, в която всеки човек може да разгърне свободата си, но която го подканва да поема отговорност не само към себе си, но и към другите. Благосъстояние не само за малцина, а за повече хора, за всички, е един от главните принципи на Социалното пазарно стопанство, които споделяме.

Разбира се, само този модел  не е панацея за създаване на трайно чувство за принадлежност на българските граждани към общност или идея, каквито моменти сме имали в нашата история. Идеята за създаване на Българска демократична общност се корени и в осъзнатата потребност да си полезен, да бъдеш в общност. Категоричното ни мнение е, че все повече хора ще оценят възможността да се присъединят към общности от свободни, самостоятелни личности и да дадат нов тласък на желанието си за лично, но и за общо добруване.  

Развитието на такава формация е и своеобразен тест за готовността на гражданите към самоорганизация и самоуправление. Като във всяко истинско начало, мога откровено да споделя, че никоя трудност не ни е спестена.Истинската  демокрация дава възможности  да се пребориш за мнението на хората и да превърнеш след време една все още непозната визия  на Българска демократична общност в политическа реалност. Това е идея, за която си струва да се работи непоколебимо.

Искаме да използваме ефективно Интернет за общуване и обсъждания, за да съединим енергиите и знанията на много хора. Уверен съм, че това е добър начин за участие в политиката, а не като се спускат отнякъде указания и хора. Когато малките групи или общности се свържат, това ще увеличи многократно стойността им. Бъдещето е на организации, които действат като мрежа, а не на лидерски, апаратно изградени структури. Тези неща са разумни и ще намерят подкрепа.