С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация

Господин Тонев: Образование и духовно-политическото обновление за просветена нация

Господин Тонев: Образование и духовно-политическото обновление за просветена нация

Кандидатът за народен представител е председател на Българска демократична общност и водач на листата на коалиция „Ние, гражданите” в 23 МИР-София и в 4 МИР-Велико ТърновоЗа действителен прелом в България е наложително изграждането на всеобхватен политически, икономически, социален и морално-културен ред, който се основава на принципите на свобода и лична отговорност. 

Ние сме за промяна на основите, върху които е изградено нашето общество и човешките отношения в него. Духовно-политическото обновление изразява смисъла на тази всеобхватна устройствена политика. Основен стълб в това разбиране за духовно-политическо обновление е образованието.

За нас образованието е фундаментална ценност, то създава условия за формиране на личности и е необходим елемент на една просветена нация. Ние споделяме три главни образователни идеи: 

1. Сключването на Национален пакт за образование и възпитание като наложителна потребност на нашето бъдеще, който включва следните елементи: 

А) Изработване на адекватни на съвременността държавни образователни изисквания, за да знаем какво трябва да умеят и да постигат в училище младите хора. 

Най-важно е, колко съдържателен е учебният час и как той поощрява развитието на различните таланти и способности на младите хора, за да са конкурентоспособни и да постигат успехи. Ние сме за повишаване стандартите на средното образование. 

Б) Рязко намаляване на избуяващата неграмотност. Свеждане до минимум на преждевременно напускащите училище. Да мотивираме застрашените от изолация младежи да се справят чрез образование, за да имат повече възможности за участие. Задължително владеене на български език за всички деца, които започват и завършват училище.  

В) Въвеждане на норми за ред, сигурност и дисциплина в класната стая, борба срещу насилието, срещу изолацията и дискриминацията, срещу разпространението на наркотици в училище.

Г) Изграждане на ефективна система на професионално образование, основана на дуалната система, която свързва образованието с практиката и специализацията и взаимодейства активно с организациите на бизнеса. 

Д) Осигуряване на условия за добро качество на образованието чрез подготовка, заплащане според постиженията в рамките на увеличения бюджет за образование, чрез квалификация и развитие на учителите, както и чрез стимулиране на младите хора да бъдат учители. Добрите учители съграждат доброто училище.

2. Подкрепа самостоятелността на българското училище и образователните институции. Училището и всички образователни институции изпълняват и ценностна мисия – няма стабилно общество без усъвършенстване на човешката личност. 

И тъй като хората са различни, различни и смислени трябва да бъдат пътищата им да се образоват. Пътища, които съчетават натрупан педагогически опит с нови методи на учене и преподаване – умни класни стаи и прилагане на надеждни подходи в процеса на дигитализация. Това е път на свобода и отговорност на отделното училище. Образователната политика се изгражда в самото училище и в университета, а не се спуска отгоре. 

Насърчаване и разгръщане на инициативата „Обучение през целия живот” като всеобхватен модел за развитие на обществото, основаващо се на знанието.

3. Създаване на независим „Форум Образование” – национален конгрес за образование. На всеки пет години този национален форум изработва стратегическа рамка за развитието на образованието и възпитанието в България. 

С тези три основни образователни идеи се обръщам към хората, които споделят разбирането за духовно-политическо обновление, нямат свое пълноценно политическо представителство и не са загубили надежда, че нещата зависят и от тяхната ангажираност, подкрепа и активност. Винаги има надежда за нещо по-добро!