С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация

Господин Тонев: Етичен модел на пазарно стопанство – идеи и предложения

Господин Тонев: Етичен модел на пазарно стопанство – идеи и предложенияНие изповядваме принципите на Етичното пазарно стопанство. Негов ориентир са идеите на големия обществен реформатор Лудвиг Ерхард - едно европейско културно достояние. Смисълът на Етичния модел на пазарно стопанство е да оздрави съществуващия в България обществен, икономически и социален ред, като съедини свободата и достойнството на човека със социална сигурност и равновесие.
  
Изграждане на свободен и социален стопански ред в България. 

Съживяване на икономиката, излизане от капана на бедността, постепенно и сигурно нарастване на доходите чрез разгръщане на предприемчивостта и творческата инициатива, особено на малкия и среден бизнес. 
Държавата не трябва да бъде нито нощен пазач, нито стопански ръководител, а „независим арбитър”, който налага правилата на конкуренцията чрез антимонополна политика. Тя носи отговорност за социалните последици от своята стопанска политика, за устойчивостта на конюнктурата, както и заедно с другите обществени групи за конкурентната способност на българската икономика.

Създаване на конкурентен ред чрез нов закон срещу ограничаване на конкуренцията, който създава възможностите за отстраняване и предотвратяване на всякакви монополни позиции. Всички големи проблеми биха могли да бъдат решени, когато осъзнаем, че основното зло може да бъде обозначено с една единствена дума – концентрация. 

Съставяне на нова като функция Комисия срещу ограничаване на конкуренцията, в която участват изтъкнати специалисти по конкурентно право с доказано етично поведение. За персонална отговорност на тези, които прибягват до злоупотреба и произвол с властови позиции.

Изпреварващо развитие на българската икономика и превръщането й в икономика на знанието. 

Електронно правителство, повишаване дела на инвестициите в образование, изследвания и наука над средното европейско ниво. Създаване на условия за иновативни производства, гарантиращи работните места и нарастване на доходите. Ние сме за създаване на условия за ускорено развитие на средна класа. 

Повишаване ефективността на публичния сектор чрез премахване на всички паразитни дублиращи институции и свързаните с тях паразитни доходи. 

Гарантиране на гражданско участие в дейността на институциите. Постепенно намаляване на публичните административни разходи и увеличаване доходите на населението.

Провеждане на политика за образуване на индивидуална жилищна собственост, особено за младите семейства – за живот в собствен дом. Трябва да се укрепи фундамента на обществото – семейството, чрез създаване на възможности за живот в собствен индивидуален дом. Домът е важна част от нашия живот.

Балансирано развитие на българските селища и региони. Преодоляване на погрешната тенденция за съсредоточаване на населението в големите градове поради липса на поминък, високи нива на безработица и ниско качество на живот, както и на тенденцията за изоставяне и обезлюдяването на селища и цели райони.

Икономическото развитие и опазването на околната среда не си противоречат. 

Да съхраним творението означава да оставим на поколенията след нас нормална околна среда, като предприемаме мерки срещу замърсяването на въздуха и водите, изсичането на горите, презастрояването на градовете и унищожаването на зелените им площи, използването на водните ресурси и оползотворяването на отпадъци. 

Повишаване на енергийната ефективност в бита и икономиката. Диверсификация при вноса на природен газ и плавно преминаване към т.нар. водородна икономика.

Развитие на земеделието предимно чрез модерно фамилно фермерство, което използва естествените ресурси на регионите, произвежда хранителни стоки с добро качество, щади в най-голяма степен околната среда и захранва леката промишленост и туризма. 

Като общество ние имаме нужда от конкурентоспособно и устойчиво земеделие и силни селски райони. Те са условие за съхраняване на един традиционен начин на живот, за опазването на културното ни богатство и за гарантиране качеството на храните. Това включва ефективна защита на потребителите, която да гарантира доверието им в производството на качествени храни.