900 400 1 0.3 0.1 linear 0 20 0x000000 0xFF000 100 25 8 Споделените ценности и закрилата на човешкото достойнство са твърдата основа на Българска демократична общност   Среща на Българска демократична общност с християндемократи от Холандия   Християнство и политика - съвместна конференция с християндемократи от Холандия. Тема: Неотменимото достойнство на човека Дискусионна среща за етичните основи на Социалното пазарно стопанство - Стара Загора   Все повече свобода, самоотговорност и справедливост! Мярата за добро управление е подобряване качеството на живот на българските граждани. Представяне на сборника „Толерантността е душата на Европа” - Ангела Меркел   Толерантността не е отказ от собствените убеждения. Длъжни сме да се застъпваме за собствените убеждения и да се сражаваме за тях. Представяне на сборника „Толерантността е душата на Европа” - Ангела Меркел   Който иска да каже смела дума, ще изпитва съпротива срещу себе си. Но от позиция на малцинството можеш да формираш позиция на мнозинството. Дискусионна среща: Идеите на Лудвиг Ерхард и основните принципи на Социалното пазарно стопанство   Стопанско-етичният модел на Лудвиг Ерхард засилва личността и освобождава хората от пролетарското съществуване чрез благосъстояние за всички. Среща: Социалното пазарно стопанство на Лудвиг Ерхард и неговото значение за бъдещето   Лудвиг Ерхард предлага трайни стопанско-етични принципи, които събуждат съзнанието на човека за ценността на свободата! Политически начала и основни ценности на Българска демократична общност   Нашите основни ценности: Ние вярваме, че достойнството на човека е неприкосновено и че всяка личност е ценна сама по себе си. Публично представяне на Политическите начала на Българска демократична общност - Столична библиотека   Непоклатимият камък, върху който можем да съградим нашето общо бъдеще, са споделените основни ценности. Дискусионна среща: Участие на гражданите в изграждането на общности и включването им в политическите процеси   Участие на елитите в обществените процеси на трансформация. Генезис на посткомунистическите елити и включване на гражданите в процесите. Дискусионна среща: Участие на гражданите в изграждането на общности и включването им в политическите процеси   Когато не се отнема отговорността от хората да се справят сами, чрез доброволното взаимодействие с другите, те изграждат смислено живота си. Дискусионна среща в Габрово на тема: Личност и общност   Личността е дарена със свобода, а това включва и свободата да бъдеш различен. Налице е и потребността да си полезен, да се реализираш в общност. Семинарна среща в Кюстендил: Отговорност на човека за изграждане материално и нравствено благосъстояние на общността   Свободата на човека е немислима без отговорността. Само свободният човек може да носи отговорност пред съвестта си и към другите хора. Среща-дискусия в Димитровград на тема: Общостта - неизменна потребност на човешката личност   Личността не може да съществува пълноценно без другия, участието в общности дава на човек чувството за принадлежност и лична значимост.