БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ

  • местни избори 2019
    Истина и справедливост!

    Това е [...]

  • Чест и справедливост - [...]
  • Д-р Панайот Ляков: Партия алианс – [...]
  • На България е нужно Социалното [...]

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com