image

Господин Тонев

Председател на Българска демократична общност

Научете повече за него като цъкнете на бутона

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

1000 София, България
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com