Интернет общност

Интернет общност

Internet Gem1

Интернет общност за съвместно политическо участие

Здравейте приятели,

Добре дошли в електронната страница на Българска демократична общност. Тук можете да намерите информация за светогледния профил и ценностните представи на Българска демократична общност и ако проявявате интерес, да станете неин съмишленик или доброволец.

Като споделящи тези ценностни представи Вие имате възможност с Вашите идеи и предложения за решения да дадете своя принос за разширяването на една жива общност и да участвате във формирането на етична ценностна политика. Хората имат различни мотиви за участие, но основното е да принасят добро за себе си и за другите.

Ние създаваме Интернет общност от личности, които споделят ценностите и принципите на Българска демократична общност и подпомагат нейната дейност. Със своето лично участие всеки може да задвижи нещата, да се включи като доброволец в самоорганизиращи се групи около конкретни обществени проблеми и да даде своя принос за тяхното решаване.

Тази Интернет общност се изгражда, за да изразява идеи от различните области на живота и същевременно да представя предложенията на различни обществени групи в политическите действия на Българска демократична общност. Можем да представяме своите идеи и предложения за решениея на Интернет-платформата „Диалог за България” – още една възможност за споделяне за размисли и за смислена комуникация:

www.dialog-bdo.com

Активните граждани могат да общуват помежду си, да образуват малки общности около определени теми като част от една голяма общност, да организират дискусионни срещи и семинари по различни теми със съмишленици от своите региони.

Драго ни е да се обърнем към Вас с покана за съвместно политическо участие!

Очакваме Ви!

BDO Il 1