Начала
for: ‘Начала’

Чест и справедливост – възвание

bdo1b

Духовният упадък е причина за нашите обществени, икономически и социални проблеми. Корупцията тегне като надгробна плоча върху българското общество, дефицитът на солидарност и на доверие към институциите води до нихилизъм и културен разпад. Изчезва потребността от по-висок нравствен авторитет. Политиката е загубила етичния си фундамент. В силно разединеното общество намирането на собствен български път на […]

Прочети още

Нашите основни ценности

Far

Политически начала на Българска демократична общност Време да се обърнем към корените си и да потърсим трайните ценности, които не позволяват да погине пламъкът на нашия дух, захранван от историята и от културата ни. Обърканите  представи за добро и зло заличават нравствени критерии, споделяни през вековете и формирали ни като личности. Кой е днес камъкът, върху който да изградим […]

Прочети още

Ценности и идентичност

Cen 1

Ценности и идентичност – Българска демократична общност В съвременните условия съществува ясна и трайна тенденция – да си самостоятелен и сам да решаваш как да организираш живота си. На всеки човек е  присъща способността да твори, да създава, да разгръща своята предприемчивост и да постига успехи. Същевременно е налице и неизменната човешка потребност да си […]

Прочети още

Политически принципи

Grundwert1

Българската политика страда от остра липса на автентичност. Тя поражда горчивото усещане за неистинност, за подмяна. Отказът от развитие на ясна политическа идентичност води по необходимост до конюнктурна партийно-идеологическа принадлежност. Знаем, че съществуват същностни политически различия, които имат смисъл. Вярваме, че произтичащите от тях противопоставяния са нормални, необходими и полезни за доброто функциониране на либерално-демократичната […]

Прочети още

Социално пазарно стопанство

L E 2

Социално пазарно стопанство – свобода и отговорност В годините на трансформация страната изпадна в дълбока морална криза. В момента българското общество е силно поляризирано и разединено, без ясна визия за бъдещето. Чувството за социална справедливост на много български граждани е силно наранено. Затова всички ние имаме нужда от силна устройствена политика на държавата. Българската икономика […]

Прочети още

Етичен кодекс за финансиране

Et Kod 2

Етичен кодекс за финансиране на Българска демократична общност Съзнавайки своята отговорност пред миналото и бъдещето на България, ние съставихме настоящия етичен кодекс за финансиране на политическата си дейност, който съответства на нашите виждания за етична политика. Участието в политическата дейност е съвместно усилие, което българските граждани дължат на себе си, на своите семейства, на различните […]

Прочети още