БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ

Пътищата на народните будители са и наши пътища

Издевателството на ученици в едно българско училище над портретите на Васил Левски, Симеон Велики и  Княз Борис Първи е тревожен сигнал за нашествие на избуяваща пошлост и тържествуваща простотия. Лекомислената готовност за гавра с исторически личности изразява бавното заличаване на традицията, което води до размиване на същността ни като хора, като българи, до отказ от самоличност.

Традиционни културни форми са се наложили в българското общество, те крепят народа и го карат той също да ги крепи. Днес тези здрави устои се пропукват, разяждат се опорите на самоуважението ни като български граждани.

Подигравателното поведение на трите момчета от ромски произход към основни  ценности, които ни свързват като народ, както и неговият отзвук, изразяват в умален вид един от най-тежките социални проблеми на настоящето. Длъжни сме да прогледнем важността на проблема, пред който сме изправени.

Неотложна задача е да се намерят форми на приобщаване на ромските общности, на вписването им в обществената рамка. Защото за нас са важни способностите и постиженията, а не произходът. Неотложно е и задължението да се поема отговорност, да се приемат основните норми на съжителство и да се зачита правовия ред.

Тези тревожни симптоми на разяждане на нашата обща идентичност предвещават възможния ни залез като нация. В деня на светлия празник Първи ноември ние се обръщаме към всички български граждани, като черпим сили от духа на народните будители, за които хората са казвали: „Техните пътища са и наши пътища”.

Будителите не са мечтаели да наложат със сила своите идеи, а да събудят народа със зов за култура и прогрес. Днес това е повече от наложителен повик.

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com