БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ

Кметът – партньор на гражданите

Програмни приоритети на кандидата за кмет на град София Антон Генов, издигнат от Българска демократична общност за участие в частичните местни избори на 15 ноември 2009 година. Посланието „Кметът – партньор на гражданите” изразява виждането на Българска демократична общност за управление, близо до гражданите, за управление, което се упражнява в техен интерес. Партньорството между граждани и публична администрация трябва да бъде в основата на по-доброто развитие на София. 

Приоритети за по-добро развитие на град София:

 1.   Реформа в общинската структура на управление, чиито резултати да са:

·         нов модел на стратегическо публично управление;

·         опростена, ефективна и евтина общинска администрация;

·         пълно оползотворяване потенциала на структурните фондове и оперативните програми на Европейския съюз.

2.   Предлагам следните мерки, които са от полза за гражданите:

·         намаляване на местни данъци и такси срещу инвестиции в благоустройство и инфраструктура;

·         въвеждане на референдумите като инструмент за гражданско участие в управлението на София.

 3.  София да стане модерен и удобен за живеене град. В областта на градоустройството приоритетите ми са:

·         подобряване на инженерната инфраструктура – транспорт, улична мрежа и паркинги;

·         изработване и реално прилагане на стратегия за изграждане на канализация във всички райони на града;

·         ефективен контрол и недопускане на незаконно строителство и презастрояване.

 4.  Поощряване на конкуренцията и участие в премахването на монополни позиции в интерес на потребителите. В областта на комуналните услуги – ВиК, електроснабдяване и топлофикация това се изразява в:

·         предлагане на алтернативи чрез разширяване и разнообразяване на газоснабдителните мрежи и насърчаване на инвестициите във възобновяеми енергийни източници;

·         строг контрол на разходите в дружествата, действителни инвестиции за по-високо качество на услугите.

 5.   Електронноуправление в интерес на гражданите

·         аз съм за електронно управление на община София – управление, близко до гражданите;

·         публични услуги по електронен път  – това означава повече прозрачност, намаляване на възможностите за корупция и по-добър контрол над работата на администрацията.

 6.  Предлагам да се използват възможностите на публично-частното партньорство за осигуряване на цялостно покритие на столицата с безжичен интернет – модерната комуникационна инфраструктура в интерес на всички.

 7.   Чиста и зелена София.

·         въвеждане на по-ефективна система за действително разделно събиране на битовите отпадъци;

·         избор на нова, по-екологична и съвременна технология за завода за преработка на битовите отпадъци и ускоряване процеса на неговия строеж;

·         изработване на обща екологична концепция и дългосрочна програма за озеленяване;

·         повече инвестиции в общинските паркове, за да се превърнат действително в сигурно и приятно място за спортуване и отдих за всички граждани;

·         бързо изграждане на мрежа от велосипедни алеи по европейски стандарти до всички големи квартали на града.

 8.  Подкрепям гражданите, които сами  подобряват условията, в които живеят, като предлагам изработване на:

·         законосъобразен мотивиращ механизъм за облагородяване и поддръжка на междублоковите пространства от самите граждани;

·         процедура за кандидатстване за нисколихвен целеви кредит за саниране на жилищната собственост.

 9.  Политика за хармоничен околен свят и за сигурност, които гарантират високо качество на живот.

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com