БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ

Политически приоритети на кандидатите за президент и вицепрезидент, издигнати от Българска демократична общност

Българска демократична общност е израз на волята за самоорганизиране на личности със сходни ценностни представи, които нямат свое политическо представителство и не са загубили надежда, че нещата зависят и от тяхната ангажираност и активност.

Думата, която изразява смисъла и различието на тази формация е общност, в която личността изразява и обогатява себе си. Българска демократична общност се изгражда неконтролирано от външно влияние чрез самоорганизиране около споделени принципи като основа на политиката, а не през вождове и спасители.

Най-важна задача на политиката е да създаде възможности всеки човек да осъществи своето щастие. Всеки върви по своя път и знае по-добре от държавата и институциите, как да постигне нещо за себе си и за другите. Това е същността на свободата.

Смислената политика има нужда от ясна ценностна основа и не бива да се ориентира по неясни и променящи се моментни представи. Хората искат да се придържат към ценности, за които вярват, че ще бъдат винаги важни – свободата, достойнството на личността, семейството, толерантността, съзнанието за собствените корени, традицията. Те търсят ориентация, която им помага сами да вземат решения.

Устройствената политика и етичният смисъл на Социално-пазарно стопанство ще създаде условия за справедлив път към благоденствие на българските граждани. Благоденствие не за малцина, а за всички. Стратегическата цел, която следваме е, да изградим в България действително свободно пазарно стопанство, което е достъпно за всеки и полезно за всички.

Общественото помиряване означава както възприемане на истината за злото, така и форма на покаяние, водещо ни към общо духовно начало. Помиряването е смелостта да приемеш Другия като личност. Идеята за помиряването, свързана с формиране на оценъчна култура на паметта, ще промени нравствените основания обществото да функционира по нов начин, ще засили неговата сплотеност. Това е неизбежно начало за общо добруване!

Етичнатата политика е практическо реализиране на представата за добро и основа за политически действия. Разбирането ни за човека и създаването на условия за достоен човешки живот са предпоставки за етична политика.

В основата на всяко хуманно общество е нравствеността. Вярваме в смисъла на етичната политика – практическото осъществяване на представата за добро.

Труд, благоденствие, добруване – Да се осигурят на всеки човек достойни условия за живот като стимулираме предприемаческия дух и способностите му за развитие. Зачитане връзката между почтени усилия и постигане на успех, която изразява добруването и въздигането на нацията.

Ние споделяме принципите на Социалното пазарно стопанство, което създава условия за благоденствие не за малцина, а за всички и може да извади страната от капана на бедността. Нашата визия е визията за една солидарна България.

Без ред и законност не може да има свобода! Нашите политически устои са вкоренени в това основно разбиране. Човешката свобода е възможна само като обща свобода – затова е необходима обща институционална политическа и правна уредба.

Развитие чрез образование – Идеите и познанието са в основата на благоденствието. Знанието е ключов фактор, в това разбиране е голямата промяна.

Няма стабилност без усъвършенстване на човешката личност, без приучаване в доброто. Въздигането на човека започва именно от етичното, от духовното.

Участие за всички – Гражданското участие е основен въпрос за справедливостта. Демокрацията е жива, ефективна и справедлива чрез ангажимента и включването на мнозинството граждани.

Здравето е висше благо – Всеки човек трябва да получи медицинското обслужване, от което има нужда. Всеки трябва да има сигурен достъп до здравна помощ без оглед на възраст, пол, етническа или религиозна принадлежност.

Наш дълг е да укрепваме съзнанието за собствените корени, които са в живота и биографията на всеки един от нас, наш дълг е да възстановяваме смисъла на традицията и патриотизма, на дълбокото чувство към Родината, която всички ние разпознаваме, уважаваме и обичаме, защото е общият ни дом

Това е ориентацията ни към бъдещето – материалното добруване на нацията и нейната духовност. Предстои ни заедно да изградим това бъдеще.

Prez

Андрей Чорбанов, кандидат за президент от името на Българска демократична общност, е роден в София преди 44 години. Професията, която упражнява вече 20 години, е свързана с развитието на молекулярната биология. Завършил Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” – специалност генно и клетъчно инженерство. Има защитена докторска дисертация. Специализирал в Холандия, Тайван и Унгария, а понастоящем работи като доцент по имунология в Института по микробиология на БАН и гост-професор в университета в град Ниш, Република Сърбия:

Кандидатурата ми за президент е издигната от Българска демократична общност. Приех това предизвикателство с ясната идея, че когато един образован човек достигне до дадено ниво в своето професионално, емоционално и нравствено развитие, той разбира, че това развитие е тясно обвързано с развитието на обществото, в което живее.

Когато отделните личности и обществото не са в унисон, то пътищата за разрешаване на този конфликт са два. Първият от тези пътища е ясен – личността просто напуска обществото, което не отговаря на неговия светоглед. Този път избраха милиони българи, напуснали България в последните 20 години и живеещи по широкия свят.

Ние обаче сме избрали втория път – да променим обществото така, че ценностната система и морала да отговарят на традиционните български и европейски добродетели. А това може да стане само с решителност и активно участие на всеки, който иска да промени реалността”.

Традиция и достойнство! Ангел Мирчев е кандидат за вицепрезидент от името на Българска демократична общност. Като ученик в гимназията в град Харманли участва в конспиративна младежка група за съпротива срещу комунизма. През 1951 г. Държавна сигурност разкрива конспиративната група и след известно време нейните членове са арестувани.  Ангел Мирчев е осъден на 8 г. затвор, които излежава в пазарджишкия затвор, в една килия с Константин Муравиев.

 След затвора, вече на години, всеотдайно и упорито, завършва с отличие агрономство в Аграрен университет–Пловдив. Това е и професията на живота му. Семеен, с две деца, които вече са самостоятелни, зрели личности.

 Дълг на по-младите поколения е почитта към истината и уважението към достойнството на хора, съпротивлявали се срещу една тоталитарна власт, незаслужено и преднамерено пренебрегвани и забравени. „Човечността израства от отговорността към истината и към миналото”, това е едно от основанията за издигането на Ангел Мирчев като кандидат за вицепрезидент.

 Кандидатът за президент на Българска демократична общност Андрей Чорбанов е млад човек за длъжността – на 45 години, завършил генно и клетъчно инженерство, учен и преподавател в една модерна област на познание и развитие. Важно е да се съчетаят традицията, непоколебимостта, която е проявил Ангел Мирчев, достойнството, което е запазил през годините с излъчването на младия човек, кандидат за президент, с модерния възглед, с перспективите, които израстват от здрава основа и са обърнати към бъдещето. Защото миналото има смисъл като заредено с бъдеще. И трябва да вървим с достойнство към бъдещето.

 Въпреки тежестите, през които минава младостта му и целия му живот, Ангел Мирчев намира сила да запази дълбочината на своята човечност: „Вярата не ме напуска, но започна да линее. Това е от житейските ми прозрения и освобождаването от заблуди. Заблуда ли е, че сме се противопоставяли – не, не, ние сме се противопоставяли, и с право, дори и никакъв шанс да няма за победа, това не трябва да се взема за лекомислие, в борбата е така, падаш, но вървиш напред.”

Ангел Мирчев: „Въпреки всичко, което съм преживял, не мразя никого, не ненавиждам никого! Обичам всички хора. Това, което ни свързва, е нашата обща участ.”

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com