БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ

СОФИЯ НА БЪДЕЩЕТО

Уважаеми съграждани, 

Ние от Българска демократична общност и лично кандидатът за кмет на София се обръщаме към Вас, знаейки и разбирайки дълбокото Ви разочарование от политиката. Твърдо сме убедени, че нашите общи ценности – свободата, демокрацията, достойнството на личността и създаването на възможности за благоденствието на всички, зависи от самите нас и от участието ни в общностните процеси и в политиката. Ето защо защитата на тези завоевания на гражданите представлява не технократска, а политическа цел.  

Тези избори не са само избори за  кмет и за общински съвет, те са личният ни избор на всеки един от нас накъде ще вървим – напред към бъдещето или ще позволим часовникът на историята да се върне назад. Това е една политическа и следователно гражданска цел, етична и морална, един избор за поемане на отговорност за себе си, за семейството си  и за бъдещите поколения. 

В тези избори всички ние ще станем свидетели на много обещания и клетви. На много фалш и лицемерие, на опитите за пореден път да бъде подменена политиката  с неполитиката –  на отговорността с фалшивата експертност на доморасли и внесени от чужбина капацитети”. Бъдете бдителни във Вашия избор. Дарявайте с доверие тези, от които утре ще можете да търсите отговорност! Бъдете предпазливи към хората, които Ви обещават да чуят и изпълняват Вашите желания”, защото искат да чуят гласа на гражданите. Това е сигурен белег, че те не знаят накъде води пътят. 

Нашето убеждение е, че често дългите предизборни програми са опит да бъде замаскирана некомпетентността и безпътицата в политическото мислене. Те представляват опит за подмяна на истинските проблеми с обещания, защото не разглеждат причините, а се опитват да въздействат върху последствията. Многословието от изпълними и неизпълними обещания ще съпътстват пропагандните кампании, с които ще ни заливат от медиите. Ето защо кандитатът за кмет и кандидатите за общински съветници от Българска демократична общност предлагаме различен подход при решаването на проблемите.  

София трябва да се обърне към бъдещето! За да постигнем тази цел е нужно дълбоко разбиране и качествено познание на факта, че светът вече се движи със скоростта на терабайтовете в Интернет. Ето защо бъдещето на нащия град не може да бъде друго освен: 

СОФИЯ НА СКОРОСТ! 

София на скорост означава да разбираме и да вярваме, че бъдещето на столицата на България е тясно свързано с въвеждането на високите технологии в управлението на града. Скоростта на комуникацията, на информацията, на транспорта и на обслужването на гражданите стои в основата на един нов и различен път за излизане от кризата. Бързината при вземането на решения в съвременните условия на живот предпоставя създаването на множество възможности за решаване проблемите на хората и проблемите на града.

Първото нещо, което ние гарантираме, е въвеждането на интегрирана интелигентна система за управление на София. 

Тази мярка ще позволи да управляваме ефективно процесите в града ни. Посредством технологията на съвременните комуникации гражданите на София ще получат възможност да управляват собствения живот, собствените финанси и в крайна сметка собственото бъдеще. Въвеждането на високите технологии в нашия живот ще позволи да планираме развитието си, да сме сигурни, че няма да станем жертва на нехайство или на безотговорност и да променим структурата на труда. Тази мярка ще даде нова скорост на търговията и предприемачеството, защото в реално време всеки ще може да се възползва от всички услуги, предлагани от администрацията. 

София на скорост означава всички Вие като граждани на столицата да управлявате времето си и да разполагате с многобройните възможности, които не се използват досега:

–          да знаете как най-ефективно да използвате градския транспорт;

–          да сте сигурни, че няма да стоите на опашки, за да запишете детето си в детската градина или в училище;

–          да сте уверени, че бюрокрацията няма да Ви губи времето при издаването на разрешително или какъвто и да е документ, отнасящ се до Вашата икономическа дейност;

–          да оптимизирате пътуването с личния си автомобил  в града и да разчитате, че трафикът в София се управлява в реално време и Вие знаете кой е отговорен за това;

–          да имате възможност в реално време да получавате информация за възможностите за работа, които предоставя администрацията на София;

–          и в крайна сметка да имате възможност да контролирате как се събират и инвестират Вашите данъци и Вашето имущество. 

Защото втората основна  цел за нас е: 

СОФИЯ СЕ ВИЖДА!

В последните години управлението на столицата се върна в годините на мракобесния комунистически режим в периода до 56-та година на миналия век. Ограниченото мислене в стила на соцреализма стана емблема на поведението на столичната администрация. Цялата бюрократична машина беше парализирана, за да анализира постоянната необходимост от контрол на управлението. Този лековат начин на мислене повтори вече случилото се в комунистическата държава – когато някаква част от администрацията не работи, веднага се назначават следователи”. За да се открие с огромно учудване”, че тези следователи не работят и участват в същите онези нерегламентирани действия, които са назначени да разследват”!

Ние, кандидатът за кмет на София и кандидатите за общински съветници от Българска демократична общност знаем, че този левичарско-якобински подход за решаване на проблемите е дълбоко погрешен! Този начин на действие не предотвратява, а създава нови предпоставки за нарушаване интересите на гражданите, защото не разрешава проблема, а го заобикаля.

Ние поемаме отговорността и се ангажираме с различен подход при решаването на проблемите. Прозрачността не може да съществува зад завесите на гишето в сградата на софийската община. За да работи, на нея й трябва светлина. Когато се извадят на светло дейностите на публичната администрация, се защитават интересите на гражданите. Последните няколко години ни убедиха, че прозрачността не е продукт на медийни декларации и безкрайни забранителни режими. Тя е плод на навлизането на новите технологии, при което участието на субективните човешки фактори във вземането на решения се намаляват до минимум.

Този подход за решаването на проблемите е интелектуален и следователно политически. Той е различен, защото не се опитва да дисциплинира” реалността посредством безбройна армия от партизирана бюрокрация, а се обръща към гражданите и техните проблеми чрез яснотата и безпристрастността на компютърния монитор, който не може да ви поиска нещо под гишето” за услугата.

Прозрачна София е също и гаранцията за развитието на предприемаческия дух при управлението на общинската икономика. Тази формула гарантира завръщането на безпристрастната оценка за работата на мениджърите, заложена в класическото по плодовете ще ги познаете”, а не във фарисейско-левичарското по делата”.

Не по делата, а по плодовете се различават онези, които допринасят за развитието на общността. Защото плодовете са крайният резултат на усилен труд.

Ето защо ние, кандидатът за кмет и кандидатите за общински съветници, споделяйки дълбоко разбирането, че трудът е единственият източник на стойност”,  вярваме, че изходът от кризата може и трябва да бъде намерен в политиката обърната към  

СОФИЯ НА ТРУДА И РАСТЕЖА

В последните 20 години се случиха изключително важни промени, които не бяха включени в политическия дневния ред на на България. Една от най-важните от тези промени беше промяната на структурата на труда. Днес предприятията с много персонал не създават големите блага. Една компютърна фирма може да носи много повече благосъстояние от една фирма в областта на тежката индустрия. Това е бъдещето. София не може да остане в миналото! В противен случай рискува да произвежда само бедност и социални конфликти.

Въвеждането и приложението на високите технологии в управлението на града е първата стъпка към радикална промяна. Тази промяна засяга един от най-важните фактори в икономиката – труда. Използването на IT технологиите в  управлението води до няколко важни промени в икономиката на София.

 – високите технологии позволяват да се намали броя на администрацията, а оттам и разходите за издръжката й;

     този тип труд променя поколението, което работи в публичния сектор – навлизат високообразовани специалисти – добре платени, които имат друго разбиране за  труда;

     възможността за получаване на достойно заплащане стои в основата на най-важната трансформация – възможността на младите и образованите българи да останат или да се върнат в града си и там да намерят поле за реализация;

      реализацията и развитието на тези хора е не само икономически, а преди всичко устойчив социален фактор. Във  времето, когато  социалните системи на държавата трябва да поемат все повече разходи за издръжка на възрастните хора, само висококвалифицираният и добре платен труд може да компенсира все по-нарастващите разходи за тяхната издръжка.

Глобалната икономическа криза разголи неспособността на политическите елити да виждат отвъд личните си егоистични интереси. Въпреки категоричния европейски избор на мнозинството граждани, България пое по нанадолнището на пазарнизма – обратната страна на медала на комунизма. Сякаш след утопията на Маркс ни остана само приватизацията. Стратегията ни за излизане от кризата преодолява  клишетата на миналия век, които се обръщаха или само към егоизма на личността или само към колективизма на държавата. 

Днес вече на всички е ясно, че съществуват не само личностите, не само държавата, съществуват и семейства, и общности, и точно в това разбиране се крие древното и същевремемно иновативно – „Market ifpossible, government if necessary”. Пазарът е важен, но не по-малко важен е човекът, важни са семействата и общностите. За да успеем да се измъкнем от капана на бедността, за да овладеем кризата, ни трябва общностна визия. Визия, която е много повече духовна, отколкото материална. За да я постигнем, за да се преврънем отново в главни действащи лица на историята е необходимо да се завърнем към  

СОФИЯ НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО

Днес със сигурност можем да твърдим, че София има нужда от съвременна инженерна инфраструктура. Не по-малка е необходимостта от изграждане и развитие на културна и образователна инфраструктура. Защото първата е пряко свързана и зависи от втората. Знанието и културата на една общност са предпоставка за нейното благоденствие. Днес въпросът не е с колко да се ореже” бюджета на Столицата, а как да се произведе повече, за да не се орязва”.

Това е истинската разлика между нашата визия за София и тази на нашите опоненти.

Инвестициите в култура и образование са неотменна част от изконните български ценности и част от нашата традиция. Те са важен елемент от просперитета на една нация, защото са в основата на нейната духовна сила. В исторически план ценностите и идентичността на една общност са тези елементи, които съставляват духовната част на нейното достойнство, на себеуважението й. Те са непресъхващите извори на упование, от които   българинът черпи силата си. Няма просперираща общност, водена от бездуховни водачи.

Това са основните приоритети на нашата политика. Те отразяват разбирането и програмната  ни  визия за излизане от кризата и за добруването на националната общност. Тези политически приоритети са същностно продиктувани от разбирането ни за политиката, която се основава на ценностите и етиката, на свободата на пазара и отговорността на личността, на традицията и отношението към семейството.

С тази политическа платформа се обръщаме към всички граждани на София, искайки Вашето доверие. Ние твърдо вярваме, че в основата на едно политическо действие стои доверието. За нас то е основанието за поемане на отговорност. Отговорност, която не се крие зад фалшиво гражданско” говорене. Думата политика произлиза от гръцката дума polis”, изразяваща демократично управление на града посредством волята на свободните  граждани в тяхна съвместна полза. Това е целта ни и вярваме, че  с общи усилия можем да върнем истинското значение на политиката, такова, каквото би трябвало да бъде – етичен кодекс за поведение, съставен от ценности и отговорност, от отношение към миналото и визия за бъдещето.

Йордан Василев, кандидат за кмет на София, издигнат от Българска демократична общност

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com