БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ

Декларация на Националния събор на Българска демократична общност

Българска демократична общност е израз на волята за самоорганизиране на личности със сходни ценностни представи, които нямат свое политическо представителство и не са загубили надежда, че нещата зависят от тяхната ангажираност и активност. Ние сме обединение от личности, които се стремят неконтролирано от външно влияние да изградят автентична и независима от пороците на прехода общност.

Смислената политика има нужда от ясна ценностна основа. Хората искат да се придържат към ценности, за които вярват, че ще бъдат винаги важни –достойнството на личността, свободата, семейството, солидарността, справедливостта, съзнанието за собствените корени,  традицията. Те търсят ориентация, която им помага сами да вземат решения.

Корените на християнска Европа и нейното наследство, заедно с най-добрата част от нашето Възраждане, са фундаментът на визията ни за общността. Ние споделяме разбирането, че близкото комунистическо минало е преди всичко морално бедствие и носим отговорност да преодолеем злините на това време, да превъзмогнем чувството за похабеност, за да създадем по-човешко бъдеще.

Двадесет и две години след падането на комунистическия режим България не може да се оттласне от дъното. Вярата в демокрацията като най-добрата възможност за развитие на личността и общностите е силно разколебана. Свидетели сме на „блокираната демокрация” – демокрацията, която не решава проблемите на гражданите.

Без ред и законност не може да има свобода! Нашите политически устои са вкоренени в това основно разбиране. Човешката свобода е възможна само като обща свобода – затова е необходима обща институционална политическа и правна уредба, която не допуска никакви привилегии и осъществява еднаква юридическа защита на свободата на всеки човек.

Устройствената политика, основана на етичния смисъл на Социалното пазарно стопанство, ще създаде условия за справедлив път към благоденствие на българските граждани. Благоденствие не за малцина, а за всички. Стратегическата цел, която следваме е, да изградим в България действително свободно пазарно стопанство, което е достъпно за всеки и полезно за всички.

18 август 2012 г.

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com