БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ

Позиция на Националната колегия на Българска демократична общност след първия тур на президентските избори

Изразяваме своята благодарност към всички, които помогнаха за първото ни появяване като политическа формация на избори.

Благодарим на всички, които гласуваха за една нова и все още непозната политическа общност и за нейните кандидати в една нечестна предизборна кампания, при изключително труден достъп до медии и в условия на политическа корупция.

Благодарим на всички съмишленици на Българска демократична общност, които бяха нейни кандидати. Освен сериозно лично усилие, публичното застъпване за принципите ни в една враждебна за нова формация среда е нaтрупване на ценен политически опит. Това е първата крачка към смислено политическо участие.

Това е началото на нашия труден и продължителен път. Благодарим на всички, с които заедно направихме тази първа крачка, защото общият ни път започва с нея. Съзнаваме, че началото на пътя още не е пътят. Искаме да ви уверим, че запазваме твърдата непоколебимост да продължим заедно напред.

Липсата на истинска алтернатива не подлежи на съмнение. Избирането на един от кандидатите на втория тур на президентските избори е всъщност избор на едно или друго крило на мутиралата бивша комунистическа партия.  

Заявяваме, че всеки решава дали да гласува на принципа на по-малкото зло или да не гласува. Всеки е безусловно свободен да послуша собствената си съвест и да действа в съгласие с нея.

                                                                                                                25 октомври 2011 г.

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com