Здравейте, приятели и съмишленици!
За да попаднете тук, вие сте натиснали бутона „Подкрепа“. Има различни начини да ни подкрепите, ако сте решили да го правите.
Ще ви изброим някои от тях, а вие решавате кои да използвате. Разбира се, това не е задължително! Това е въпрос на ваше вътрешно убеждение.

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com