БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ

A Chorb

Д-р Андрей Чорбанов, кандидат за президент от името на Българска демократична общност

Тези избори предлагат най-скучната и вяла президентска кампанията досега. Причината е в липсата на различия между основните претенденти, определяни като такива от купените медии и агенции. Липсата на истинска алтернатива се разбира от българските граждани – те са в ситуация, когато избирането на един от кандидатите е всъщност утвърждаване на едно или друго крило в изчерпаното политическо статукво. Това е отблъскваща политическа игра и нелеп опит за подмяна. 

Тази президентска кампания е и най-нечестната. Медиите слугуват на властта в затвърждаването на политическата корупция. Когато не сработва принципът, че това, което не се купува с пари, се купува с много пари, в сила влиза тоягата – неудобните се изолират, за да се посегне безогледно на идеята за свобода и правов ред.

Аз съм учен и университетски преподавател и съм кандидат на една млада формация – Българска демократична общност, търпелив опит на личности да се организират сами около споделени ценности като основа за формиране на политика.  

Нашите ценности – достойнството на всяка личност, християнското разбиране за същността на човека, зачитането на общността, етичната политика, семейството и традицията – са основата, върху която създаваме визията си за една солидарна България:

Идеите и познанието са в основата на благоденствието. Знанието е ключов фактор, в това разбиране е голямата промяна.

Без ред и законност не може да има свобода!  

Ние споделяме принципите на Социалното пазарно стопанство, което създава условия за благоденствие не само за малцина, а за всички. Вярваме, че предлагания от нас стопанско-етичен модел може да извади страната от капана на бедността и да вдъхнови българските граждани.

В основата на всяко хуманно общество стои нравствеността. Няма стабилност без усъвършенстване на човешката личност, без приучаване в доброто.

Ние сме обединение от личности, които искат да изградят истинска и независима от пороците на прехода общност. Обръщам се към всички български граждани, които нямат свое политическо представителство и не са загубили надежда, че нещата зависят от тяхната ангажираност и активност.

Добрата политика се нуждае от нашата сила, от силата на обикновените хора. Нека съберем силите си и заедно изградим едно достойно бъдеще.

 

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com