Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

Като български граждани ние сме достойни за една по-възвишена цел. Затова полагаме усилия да създадем трайна демократична общност, основана на споделени ценности.Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

1000 София, България
Сайт: www.bdo-bg.com
Интернет  Общност
Email: office@bdo-bg.com