Национална колегия на Българска демократична общност

image

Господин Тонев

Председател на Българска демократична общност

Господин Тонев

Убеждения: политика, основана на ценности, персонализъм, отворена десница

image

Коста Костов

Заместник-председател на Българска демократична общност

Проф. Коста Костов

Време е за изграждане на политическа общност от почтени хора

image

Мая Добрева

Заместник председател на Българска демократична общност

Мая Добрева

Хора, които имат вяра в доброто и отстояват своите ценности, живеят истински

image

Велин Кръстев

Организационен секретар на Българска демократична общност

Велин Кръстев

Вярвам, че политиката може да събира хора зад идеи и ценности!

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com