Ако желаете да се свържете с нас, попълнете формата по-долу с вашите данни.
Българска  демократична общност обработва и съхранява вашите данни според Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.

 


Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com