Чест и справедливост

 

 Обръщение за съвместно политическо участие

Уважаеми приятели,

Ние разглеждаме политиката като съвместно начинание, като обмен на идеи и опитност, като процес на взаимно доверие и отговорност. Това общо усилие създава мостове на доверие между гражданите и издигнатите от тях политици.

Като граждани всички ние имаме разнообразни възможности за пряко влияние. Ние търсим възможности да направим нещата заедно, да привличаме хората за съвместно управление. Можем да се включим да участваме на местно ниво, например по въпросите на града, квартала, селото или местната общност.

Можем съвместно да участваме в предлагане и представяне на кандидати за изборни длъжности за национални и общински избори в района, в който живеем. Предлагаме възможности за участие в различни тематични области, дискусионни срещи, семинари и обсъждания, убедени в смисъла на съвместната отговорност и сътрудничество на гражданите за общото благо.

Нашият стремеж е да привличаме хората при формиране на политическите решения, да подпомагаме укрепването на мрежата от съмишленици и партньори, да ги мотивираме да участват при взимането на общите решения и в осъществяването на граждански контрол.

Ние отправяме към Вас покана за постоянен диалог и за съвместно политическо участие! Всички ние чрез личния си ангажимент даваме своя принос за бъдещето на България!

© 2018  Българска демократична общност