Mit uns 1

Заедно да изградим едно достойно бъдеще!

Уважаеми приятели,

Българска демократична общност e израз на волята за самоорганизиране на личности със сходни ценностни представи, които се стремят да изградят автентична и независима от пороците на прехода общност. Личности, които нямат свое пълноценно политическо представителство и са убедени, че развитието на страната зависи от нашата ангажираност и активност като граждани.

Всеки човек е призван да предприеме нещо. Да направи нещо за себе си и за другите. Всеки човек, разбира се, има нужда от уважение, любов, признание, от възможности да развива своите таланти и амбиции. Човек се присъединява към една общност, когато намери в нея нещо от самия себе си и изпитва чувство за принадлежност.

Ние разглеждаме политиката като съвместно начинание, като обмен на идеи и на опитност, като процес на взаимно доверие и отговорност. Това общо усилие обогатява всички нас като личности и създава мостове на доверие между гражданите и издигнатите от тях политици.

Личностите, които имат сходни ценностни представи и идеи, съмишлениците, са основата на една надеждна политика. Ние сме общност от личности, които се организират сами, за да постигат обществени цели, общност, която търси възможности да направим нещата заедно.

Като съмишленик, доброволец или член на Българска демократична общност Вие имате разнообразни възможности за пряко влияние. Можете да се включите на местно ниво, например по въпросите на Вашия град, квартал, село или местна общност.

Можете да участвате в предлагане и представяне на кандидати за изборни длъжности за национални и общински избори в района, в който живеете. Предлагаме възможности за участие в различни тематични области, дискусионни срещи, семинари и обсъждания.

Можете да станете част от едно светогледно семейство, което се основава на персонализма – разбирането за човека като личност, който не е само автономен индивид, а и личност в отношение на солидарност, надарена с права и задължения, – и да откриете своите приятели. 

Съвместната отговорност на всички граждани за общото благоденствие е ключова мисъл за персонализма, модерното политическо държавно управление създава „bonum commune” (общо благо) чрез сътрудничество на всички граждани, като се зачита свободата на личността в рамките на общото благоденствие.

Ако споделяте изложените на този сайт основни ценности и принципи, ние отправяме към Вас покана за съвместно политическо участие и за присъединяване към Българска демократична общност! Една гражданска по дух общност, която се стреми да привлича хората при формиране на политическите решения, като ги мотивира да участват в реализацията на тези решения и в осъществяването на граждански контрол. Вие имате възможност чрез личния си ангажимент да дадете своя принос за бъдещето на България.

България има нужда от всички нас! България има нужда и от теб!

BDO Il 1

No Comments

Be the first to start a conversation